Nasza formacja jako jedyna na tak dużą skalę i w tak długim okresie czasu pracuje nad tzw. "trudnym podopiecznym". Czyni to naszą formację jak najbardziej kompetentną do zainicjowania kampanii, która w całej Polsce prowadzona jest pod hasłem "Bezpieczni w służbie i pracy- czyli jak pracować z trudnym klientem".

 Wiedza i doświadczenie

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną lecz przede wszystkim wieloletnią praktykę w  pracy z trudnym klientem, na co dzień pracujący z osobami roszczeniowymi, okazującymi często werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych chcą dzielić się swoimi doświadczeniami.

Doskonałą ku temu sposobność stworzyła wizyta reprezentacji Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy jako pierwsi w naszej jednostce stali się beneficjentami prowadzonej ogólnopolskiej inicjatywy.

Teoria i praktyka

Realizując założenia teoretycznego i praktycznego modułu Kampanii, w pierwszej części funkcjonariusze działów penitencjarnego i ochrony przestawili zasady prowadzenia rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z czynną agresją ze strony klienta, możliwej do wystąpienia w różnych oklicznościach.

Największy entuzjazm wśród uczestników wzbudziła część praktyczna spotkania: przygotowany przez dział ochrony pokaz i instrukcje z zakresu technik obrony przed agresją klienta mających miejsce m.in. w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych, w trakcie wykonywania pracy. Możliwość wcielenia się w rolę funkcjonariusza wyznaczonego do zastosowania środków przymusu bezpośredniego była dla gości niezapomnianym doświadczeniem

 

Ogólnopolska kampania- w służbie społeczeństwu

Bezpieczni w Służbie i w Pracy – to ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez naszą formację.  Jej celem jest wyposażenie pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników i przedstawicieli administracji publicznej, których w Polsce jest ponad 400 tysięcy. Pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Wojewódzkich Urzędów Pracy, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe,  kuratorzy sądowi, urzędnicy państwowi i samorządowi różnego szczebla są adresatami tej kampanii społecznej.

 

   tekst na podstawie materiałów ZKMiP CZSW: por. Łukasz Pruchniak 

   zdjęcia: ppor.  Joanna Orłowska - Cieszko, por. Łukasz Pruchniak

   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej