W Zakładzie Karnym w Płocku służbę pełni NARS – rasowy foksterier.

W jednostkach penitencjarnych pełnią służbę nietypowi funkcjonariusze – strażnicy na czterech łapach - psy służbowe i specjalne. Kiedyś wykorzystywane głównie do ochrony i patrolowania terenu jednostek, dziś stanowią również wsparcie w działaniach prewencyjnych – kontroli osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego, kontroli osób odwiedzających, kontroli cel i pomieszczeń. Stanowi to odpowiedź na zjawisko przenikania środków odurzających za mury więzienia i zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek, jakie się z tym wiąże. W celu wyeliminowania tego typu zagrożeń służba korzysta z umiejętności psów specjalnych – wyszkolonych do wykrywania substancji niedozwolonych. Nie tylko umiejętności są ważne, ale również wrodzone predyspozycje, którymi odznaczają się „psi strażnicy”. Ich wybitne zdolności węchowe pozwalają na wykrywanie i rozróżnianie różnych zapachów w różnych stężeniach i podążanie za tymi zapachami aż do momentu zlokalizowania ich źródła. Rzecz niewykonalna dla człowieka, gdyż naukowcy twierdzą, że psi nos, zwany fachowo „kufą” jest 40 razy czulszy od naszego, niektórzy uważają, że nawet 100 razy.

W Zakładzie Karnym w Płocku służbę pełni NARS – rasowy foksterier. Po przejściu wstępnej rekrutacji z wynikiem pozytywnym – sprawdzeniu przez lekarza weterynarii, poddania testom - odbył pod opieką swojego przewodnika szkolenie w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych, funkcjonującym przy Zakładzie Karnym w Czarnem. W trakcie kursu, który kończy się egzaminem, nabywał umiejętności współpracy ze swoim przewodnikiem (opiekunem), rozpoznawania i kojarzenia zapachów substancji niedozwolonych, a także kontrolowania korespondencji i paczek.

Codzienna służba Narsa przebiega z zachowaniem zasad równowagi, to nie tylko praca zgodnie z przydzielonymi zadaniami czy trening – doskonalenie posiadanych zdolności, musi się też znaleźć chwila czasu na zabawę. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem przewodnika, z którym zarówno w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jak i po służbie, stanowią nierozłączny duet.

Tekst i zdjęcia : mjr Marlena Kubera


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej