Święto Policji przypadające 24 lipca ustanowił świętem tej służby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1995.

Data święta nawiązuje do historii formacji  - tego samego dnia 103 lata temu Sejm II RP uchwalił pierwszą po odzyskaniu niepodległości ustawę o Policji Państwowej. Jej zadania określono w sposób następujący: „Policja państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. Na mocy wspomnianej ustawy policja II RP miała być zorganizowana i wyszkolona „na wzór wojskowy” i podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 
Współczesna Policja przeszła drogę reform związanych z transformacją ustroju w naszym państwie i stała się dobrze zorganizowaną, wyszkoloną formacją z powodzeniem wykorzystującą w swoich działaniach operacyjnych najnowsze zdobycze techniki. Nadal niezmienne pozostaje nałożone na nią zadanie, które często realizuje we współpracy ze Służbą Więzienną i którego celem jest gwarancja poczucia bezpieczeństwa zwykłego obywatela. Obie służby służą społeczeństwu i ich przeznaczeniem jest utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest jednocześnie fundamentem państwa silnego. 
Płockie obchody święta Policji miały miejsce na placu przed Komendą Miejską Policji w Płocku w miniony piątek. W uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, władz miasta, prezesi fundacji i stowarzyszeń współpracujących z płocką komendą oraz delegaci służb mundurowych. Płocką Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku ppłk Grzegorz Mazur.
Blisko 80 funkcjonariuszy odebrało z rąk Komendanta Miejskiego Policji awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i wyróżnienia od Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka. 
Życząc bratniej służbie dalszych sukcesów na polu walki z przestępczością i skuteczności, która „zapewnia” funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, liczymy, że dalsza współpraca będzie nadal przebiegała bez zakłóceń i w dobrej atmosferze.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej