Nowym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa został mjr Sebastian Kłosiński – dotychczasowy wiceprezes SOW, który na co dzień pełni funkcję kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Potulicach. Wybory do władz Stowarzyszenia odbyły się 15 października 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Historia

Historia stowarzyszenia sięga dnia 13 marca 1998 roku, kiedy to Sąd Wojewódzki w Katowicach zarejestrował Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Formalnym pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła – Dyrektor ZK w Zabrzu, został też wybrany Prezesem Zarządu Głównego kadencji 1998-2003. Jego następcą na stanowisku Prezesa był kpt. Krzysztof Stefaniec – Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego AŚ w Zabrzu, który funkcję swą pełnił w kadencji 2003-2008. Na kolejną kadencję w latach 2008-2013 na funkcję Prezesa wybrano płk. Marka Wójtowicza – Dyrektora AŚ w Słupsku. Podczas kolejnych wyborów władz stowarzyszenia Prezesem został mjr Grzegorz Gdula – Z-ca Komendanta OSSW w Kulach, który swoją funkcję pełnił do czerwca 2015 roku. W dniu 25 lipca 2015 roku podczas Posiedzenia Zarządu Głównego na funkcję Prezesa wybrany został por. Krzysztof Kutela – Starszy Wykładowca OSSW w Kulach OZ w Sulejowie. W dniu 5 października 2018 roku w OSSW w Popowie podczas Konferencji pt. „Przyszłość Stowarzyszenia w świetle zmian modernizacyjnych Służby Więziennej” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które na funkcję prezesa kadencji 2018-2023 wybrało po raz kolejny por. Krzysztofa Kutelę.

Nowy Prezes SOW

15 października 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy odbyły się kolejne wybory władz stowarzyszenia. Nowym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa został mjr Sebastian Kłosiński, który na co dzień pełni funkcję kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Potulicach. W związku ze zmianą władz Stowarzyszenia siedziba Zarządu Głównego SOW została przeniesiona do potulickiej jednostki penitencjarnej. 

25 lat SOW

Wybory były także znakomitą okazją do uczczenia jubileuszu 25 rocznicy powołania Stowarzyszenia. Minione lata działalności członkowie Stowarzyszenia poświęcili, aby przyczyniać się do zmiany wizerunku Służby Więziennej, tak aby nie była postrzegana jako formacja ukryta za murami. Zadaniem statutowym SOW jest ukazanie społeczeństwu obrazu – nowoczesnej, fachowej i prężnej organizacji, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli i państwa. Swoimi działaniami Stowarzyszenie nieodłącznie pragnie przywrócić etos Służby Więziennej poprzez nawiązanie do tradycji Straży Więziennej okresu II Rzeczpospolitej, zaangażowanie funkcjonariuszy w uroczystości państwowe, nawiązywanie bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pozostałymi formacjami mundurowymi.

 

Tekst/zdjęcia: Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej