W dniu 22 lutego br. kolejny raz potulicką jednostkę odwiedził przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy - Pan Mirosław Sprenger. Spotkania z cyklu „Lekcji historii” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Tematem przewodnim spotkania był wykład dotyczący działań zbrojnych polskiego podziemia na okupowanych terenach polskich podczas II wojny światowej.

Wymiar historyczny

Akcja pod Arsenałem, likwidacja znienawidzonego dowódcy SS i Policji Franza Kutschery a także akcja „Góral” czy „Za Kotarą” to tylko kilka z szeregu brawurowych działań które przeprowadziła Armia Krajowa w czasie II wojny światowej. Wymierzone bezpośrednio w nazistowskiego okupanta akcje sabotażowe odwetowe oraz ochronne zajmowały ważne miejsce w działalności Armii Krajowej prowadzonej na terenie okupowanej Polski, a nawet poza jej granicami. Spośród wszystkich organizacji podziemnych w okupowanej Europie Armia Krajowa stanowiła formację największą liczebnie, stosującą najbardziej różnorodne sposoby oporu, działała też najdłużej. Powołał ją do istnienia gen. Władysław Sikorski rozkazem z 14 lutego 1942. W chwili wybuchu powstania warszawskiego, w szeregach podziemnej armii służyło 380 tys. żołnierzy.

Wymiar resocjalizacyjny

Wielu osadzonych przynależy do grona osób deklarujących niski poziom wykształcenia, a znajomość historii to coś, na co niewielu z nich poświeciło czas w swoim życiu, ponieważ nie prowadziło to do wzmocnienia ich tożsamosci narodowej. Każdy z nas oczekuje akceptacji i zrozumienia. Brak tych uczuć z naszej strony powoduje, że człowiek zamyka się w sobie, tłumi swoje emocje, co z kolei wpływa na kumulowanie się problemu. Mówiąc o historii mamy na myśli nie tylko nadrobienie zaległości, ale przede wszystkim wzmocnienie poczucia własnej wartości, patriotyzmu oraz tożsamości narodowej.

 

Tekst/zdjęcia: ppor. Maciej Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej