Jakie etaty czekają na przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej? Jakie są wymogi wstąpienia w nasze szeregi? Jakie zadania stoją przed młodym funkcjonariuszem? Jakie zadania ma ratownik medyczny w zakładzie karnym? To tylko wybrane zagadnienia poruszone podczas spotkania z funkcjonariuszkami z Zakładu Karnego w Potulicach oraz funkcjonariuszami z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. Studentom z kierunku ratownictwa medycznego zaprezentowano procedurę kwalifikacyjną i podzielono się doświadczeniami zza więziennego muru.

Ratownik medyczny - funkcjonariusz SW

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Potulicach: st.szer. Ewa Wierzewska-Wypych, pielęgniarka koordynująca ambulatorium z izbą chorych, st. chor. Katarzyna Paczyńska, pielęgniarka oddziałowa oddziału leczenia gruźlicy, por. Justyna Sejdowska-Szrajber, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach oraz funkcjonariusze z Okręgowego Inspektoratu Służby Więizennej w Bydgoszczy:  mjr Marcin Skowerski, specjalista OISW w Bydgoszczy, kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz gościnnie funkcjonariusze GISW Bydgoszcz podczas spotkania ze studentami uczelni w swoim wystąpieniu mówili o realizacji obowiązków służbowych, odpowiadali także na pytania kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, jakie są warunki naboru do trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce, jakie benefity czekają na przyszłych funkcjonariuszy oraz mówili także o wizerunku formacji, misji i zadaniach realizowanych przez mundurowych, a także o strukturze organizacyjnej, specyfice pracy głównie na stanowisku ratownika medycznego.

Zakład Karny obecnie

Obecnie Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność jednostki została określona na 1557 miejsc. W zakładzie znajdują się oddziały aresztu śledczego dla mężczyzn, zakład typu zamkniętego dla młodocianych, odział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, odział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. W jednostce zgodnie z jej przeznaczeniem osadza się także kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu w oddziałach: oddziale chorób zakaźnych (WZW) oraz oddziale leczenia gruźlicy, tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną. Właśnie ten ostatni aspekt wybrzmiał podczas spotkania najbardziej, gdyż to potencjalne miejsce pracy dla uczestników w/w spotkania. 

Rekrutacja

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Obecnie trwa nabór na stanowisko ratownika medycznego/pielęgniarki/pielęgniarza. 

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Agnieszka Wollmann/ por. Justyna Sejdowska-Szrajber

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej