Dzień Strażaka obchodzony był w dniu 10 maja 2024 roku na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP w Szubinie. Na uroczystości nie zabrakło delegacji funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Potulicach.

Współpraca Służby Więziennej i Straży Pożarnej

W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Straż Pożarna jest jedną z formacji mundurowych, z którymi na co dzień współpracuje Służba Więzienna. Wspólne współdziałanie polega min. na działaniach przeciwpożarowych, są także przeprowadzanie ćwiczenia ochronne, mające na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. 

Uroczystość

Dzień Strażaka jak co roku był okazją do awansów, wyróżnienia strażaków za ich ciężką i pełną poświęcenia służbę i działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,a także przekazania wozów strażackich oraz otwarcia nowego obiektu. Służbę Więzienną z ramienia potulickiej jednostki penitencjarnej reprezentował ppłk Piotr Kijewski, Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach oraz mjr Sebastian Kłosiński, Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Potulicach, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. 

Odznaczenia SOW

W trakcie uroczystości wręczono Odznakę XXV-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, którą otrzymał:

– st. bryg. Sławomir MURAWSKI

oraz Brązową Odznakę Honorową SOW w Potulicach, którą otrzymał:

– st. kpt. Bartosz WALKOWIAK

 

Życzenia
Życzymy Wszystkim Strażakom bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!

 

Tekst: por. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjecia: Kurier Nakielski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej