Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Potulicach wzięli udział w festynie dla dzieci i młodzieży pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" zorganizowanym przez Państwowo Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle nad Notecią oraz Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Profilaktyka zza więziennego muru

Festym miał na celu edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Zakład Karny w Potulicach  zaangażował funkcjonariuszy z różnych pionów służby, którzy przybliżali uczestnikom min. zadania jakie na co dzień realizuje nasza formacja, medyczne aspekty ratowania życia, pokazywali czynności ratownicze z udziałem fantomów i defibrylatorów. Można było także skorzystać z pomiaru składu ciała, pomiaru ciśnienia. Uczestnicy festynu mogli  zaznajomić się z działaniem alkogoogli i narkogoogli w ramach ogólnej profilaktyki uzależnień oraz zobaczyć wybrane elementy z kategorii środków ochrony osobistej jakim dyponuje Służba Więzienna. Zainteresowani zobaczyli od wewnątrz jak wygląda pojazd służbowy do konwojowania więźniów - ten element zawsze wzbudza ciekawość i zainteresowanie. 

Służba Więzienna

Zainteresowanym osobom udzielano informacji o zasadach przyjmowania w szeregi Służby Więziennej i opowiadano o głównych zadania realizowanych przez poszczególne działy wchodzące w strukturę jednostek penitencjarnych. 

Więź z lokalną społecznością

Tego typu przedsięwzięcia pozwalają Nam na bezpośredni kontakt z lokalną społecznością i przybliżanie specyfiki naszej służby, pokazywanie jak ważnym ogniwem jesteśmy w kontekście ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Ochrona, bezpieczeństwo, resocjalizacja to nasze główne obszary działania. Spotkania dzieci i młodzieży z mundurowymi w tak sprzyjających i optymalnych okolicznościach sprawiają, iż nabierają one zaufania do funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy na co dzień sprawują pieczę nad ich bezpieczeństwem.

 

Tekst/zdjęcia: por. Justyna Sejdowska-Szrajber

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej