Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach uczestniczyli w "Trafionych Feriach" zorganizowanych przez Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

W szeregach SW

Podczas spotkania była przestrzeń na zaprezentowanie Służby Więziennej jako uzbrojonej formacji mundurowej podległej Ministrowi Sprawiedliwości oraz omówienie podstawowych zadań jakie stoją przed funkcjonariuszami naszej formacji. Celem było wzbudzenie zainteresowania wyborem tej ścieżki zawodowej w przyszłości i rozważenie skierowania swoich dalszych życiowych wyborów w tym kierunku zarówno u dziewcząt jak i chłopców. Noszenie munduru nie oznacza jednokierunkowego rozwoju, gdyż pełnienie służby w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji. Ochrona. Bezpieczeństwo. Resocjalizacja. Zdecydowanie wokół tych zagadnień skupiały się rozmowy z młodzieżą rozważającą scenariusze swojej przyszłości.

Trafne pytania

Młodzież zadawała wiele pytań – wątki związane z realizacją codziennych zadań przez funkcjonariuszy okazały się dla nich ciekawe i chętnie zgłębiali poruszane tematy.

Porozumienie

Powyższe spotkanie to wynik min. podpisanego porozumienia o współpracy Zakładu Karnego w Potulicach z Zespołem Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie. Porozumienie dotyczy min. upowszechniania wśród uczniów szkoły zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej. Celem podjętej współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształtowania wśród młodzieży szkolnej wartości i postaw obywatelskich oraz współpracy na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży.

 

Tekst: por. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia: archiwum szkoły

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej