W dniu 13 lutego r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się odprawa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek wręczył odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Służby Więziennej.

W trakcie odprawy odczytano Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące wyróżnień w postaci odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz rozkazy personalne nadające wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Służby Więziennej. W dniach 7 i 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 8 lutego ustanowiono Świętem Służby Więziennej.

Awansowanych zostało siedmiu funkcjonariuszy natomiast dwóch wyróżnionych zostało brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek podziękował wyróżnionym i awansowanym, a także wszystkim pozostałym funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Przemyślu za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych i osobistych.


 


 

tekst: mjr Arkadiusz Skafiriak

zdjęcia: por. Wojciech Walatek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej