W dniu 24 maja 2023 r., w ramach realizacji programu edukacji młodzieży, na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu, gościliśmy młodzież III klasy z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Tym razem w ramach działań edukacyjnych młodzież wzięła udział w programie edukacji prawnej „W służbie prawu” oraz  programie edukacji proobronnej „W służbie ojczyźnie”. Program edukacji prawnej, skierowany do młodzieży szkolnej, ma na celu jest profilaktykę zachowań przestępczych poprzez uświadomienie młodzieży fundamentalnych zasad na których opiera się prawo karne w tym zasady która mówi, że nieznajomość prawa szkodzi. Natomiast program edukacji proobronnej  „W służbie ojczyźnie” jest nową inicjatywą, która realizowana jest w ramach ustawowych zadań Służby Więziennej. Jest ona skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych i ma na celu  edukację młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych, proobronnych i obywatelskich. Głównym elementem programu są zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego prowadzonego przez kierownictwo działu ochrony jednostki penitencjarnej.

Kolejnym elementem spotkania były działania promocyjno-rekrutacyjne Służby Więziennej. Uczniowie mieli okazję poznać zadania i specyfikę służby w naszej formacji oraz zapoznać się zasadami naboru do służby jak również przywilejami które niesie za sobą zostanie funkcjonariuszem Służby Więziennej.

 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: st. szer. Joanna Mendygral.  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej