W dniu 25 kwietnia 2022 r. 6 funkcjonariuszy przemyskiej jednostki wzięło udział w akcji krwiodawstwa.

Akcja, pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starosty Przemyskiego,  została zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek”, Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz PCK w Przemyślu. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przemyślu od wielu lat systematycznie oddają krew dla osób potrzebujących zgodnie z zasadą, że każda kropla krwi ratuje ludzkie życie. Dlatego też kiedy do jednostki wpłynęła informacja o organizacji tej szczytnej inicjatywy na odzew nie trzeba było długo czekać.
Krew jest lekiem, którego nie można zastąpić. Dzięki akcjom krwiodawstwa systematycznie są uzupełniane rezerwy w bankach krwi. Szczególnie jest to ważne w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże.
Honorowym krwiodawca może zostać osoba dorosła w przedziale wiekowym 18-65 lat, zdrowa o masie ciała powyżej 50 kg, która w okresie 6 miesięcy przed planowanym oddawaniem krwi nie przechodziła żadnych zabiegów  chirurgicznych, badań endoskopowych lub innych diagnostycznych o charakterze inwazyjnym.

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
zdjęcia: por. Michał Kindlik, por. Edyta Bartnik  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej