Od końca ubiegłego roku w Zakładzie Karnym w Przemyślu działa Klub Honorowego Krwiodawcy „Kropla SW”.

Przemyscy Funkcjonariusze Służby Więziennej od lat uczestniczą w akcjach honorowego oddawania krwi. Dla wielu z nich to coś więcej niż obowiązek – to chęć bezinteresownej pomocy innym, a czasem to nawet misja.

Duża ilość funkcjonariuszy, którzy systematycznie oddają krew był impulsem do sformalizowania tej szczytnej idei jaką niewątpliwie jest krwiodawstwo. Podczas jednej z cyklicznych akcji oddawania krwi zrodził się więc pomysł założenia Klub Honorowego Dawcy Krwi pod nazwą „Kropla SW”, przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Przemyślu. Na spotkaniu założycielskim w obecności przedstawicieli PCK Przemyśl, wybrano zarząd klubu.

Idea Klubu Honorowego Krwiodawstwa w Zakładzie Karnym w Przemyślu okazała się bardzo dobrym pomysłem. Tylko w pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze naszej jednostki liczną grupą - 55 osób (w tym liczna reprezentacja kobiet), zgłosili się do przemyskiego punktu krwiodawstwa.

 

tekst: st. szer. Joanna Mendygral
zdjęcia: Klub Honorowego Krwiodawstwa „Kropla SW”

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej