Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z kierownictwem firmy POLNA S.A w Przemyślu – prezesem zarządu Panem Łukaszem Hładun oraz wiceprezesem zarządu Panią Luizą Powąska, w celu podpisania umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

W ramach realizacji rządowego Programu „Praca dla Więźniów” oraz  działań mających na celu readaptację społeczną skazanych realizowanych poprzez zatrudnienie osadzonych, w dniu 31.01.2023 r. podpisana została kolejna umowa o odpłatnym zatrudnieniu osób pozbawionych wolności na rzecz kontrahenta zewnętrznego.
Zawarta umowa pozwala skierować  początkowo do pracy na rzecz firmy POLNA S.A 4 osadzonych umożliwiając jednocześnie, z czasem, zwiększyć ilość skazanych kierowanych tam do pracy. Osadzeni będą tam wykonywać prace przy produkcji wyrobów z zakresu automatyki przemysłowej oraz ciepłowniczej, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu zarówno w kraju jak też za granicą. 

Umowa z firmą POLNA S.A jest już 10 umową zawartą z pomiędzy Zakładem Karnym w Przemyślu a kontrahentami zewnętrznymi zatrudniającymi odpłatnie osadzonych.

tekst: mjr Piotr Pijanowski
zdjęcia: Polna S.A

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej