W dniu 27 kwietnia 2023 r. w ramach realizacji programu prewencji przestępstw "W służbie prawu" przeprowadziliśmy kolejne zajęcia edukacyjne z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

Nie tylko młodzież szkół średnich ale też uczniowie starszych klas  ze szkół podstawowych są adresatami programu realizowanego przez Służbę Więzienną, którego głównym celem jest ukazanie młodym ludziom które zachowania, mogące z ich punktu widzenia wydawać się nieszkodliwymi, obecnie traktowane jako przestępstwa. Uczestnicy prelekcji mogli dowiedzieć się czym jest prawo karne, czym jest przestępstwo, jakie konsekwencje prawne grożą z tytułu popełnia przestępstwa. Ponadto w trakcie spotkania funkcjonariusze przekazali młodzieży informacje, które pomogą unikać im zagrożeń, na które z racji ich wieku mogą być narażeni. Uczniowie dowiedzieli się także czym zajmuje się Służba Więzienna, jaka jest jej misja oraz zadania.
Na zakończenie młodzież mogła zobaczyć na czym polega praca przewodnika psa specjalnego, który na co dzień wykonuje zadania służbowe w jednostce penitencjarnej.

Kadra pedagogiczna palcówek oświatowych, które skorzystały z oferty Służby Więziennej bardzo pozytywnie ocenia tego typu działania, podkreślając, że program prewencji przestępstw pełni bardzo ważną rolę w procesie socjalizacji młodzieży.

tekst i zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej