W dniu 26 września 2023 r. odbyły się zajęcia dla młodzieży w ramach programów edukacyjnych: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy realizację kolejnej edycji spotkań dla młodzieży w ramach zajęć edukacyjno-profilaktycznych. Tym razem na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu gościliśmy młodzież Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie.

Program edukacji prawnej „ W służbie prawu” ma na celu jest profilaktykę zachowań przestępczych poprzez uświadomienie młodzieży fundamentalnych zasad na których opiera się prawo karne oraz ogólną prewencję poprzez poznanie norm prawnych.

Program edukacji proobronnej „W służbie ojczyźnie” jest inicjatywą, która realizowana jest w ramach ustawowych zadań Służby Więziennej. Jest ona skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych i ma na celu edukację młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych, proobronnych i obywatelskich. Głównym elementem programu są zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego prowadzonego przez kierownictwo działu ochrony jednostki penitencjarnej. 
W trakcie spotkania uczniowie mieli także okazję poznać zadania i specyfikę służby w naszej formacji oraz zapoznać się zasadami naboru do służby jak również przywilejami które niesie za sobą zostanie funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej