W ostatnich dniach ponownie skierowaliśmy grupę skazanych do pomocy przy przygotowaniu nowych kojców dla lokatorów schroniska.

Grupa skazanych wraz z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych przez kilka dni, w ramach realizowanego programu readaptacji, przygotowywała nowe kojce w celu poprawy warunków bytowych dla zwierząt, co jest szczególnie ważne w związku ze zbliżającą się zimą.

Wykonane przez skazanych prace, poza typowym charakterem pomocowym, wpisują się w szeroko rozmieniany proces społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności. Dzięki tego typu działaniom osadzeni uczą się empatii, pokory jak też dyscypliny i odpowiedzialności. Mają też okazję nauczyć się wykonywania drobnych prac remontowych co z pewnością może im się przydać kiedy powrócą do społeczeństwa.

Współpraca Zakładu Karnego w Przemyślu ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach trwa już wiele lat. W tym czasie podejmowano wiele inicjatyw, które przynosiły obopólne korzyści zarówno dla schroniska jak też dla prowadzonych wobec osadzonych oddziaływań penitencjarnych.

 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mjr Marek Rybkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej