W ramach podejmowanych działań edukacyjnych, od wielu lat, na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu i Oddziału Zewnętrznego w Medyce organizowane są spotkania informacyjne dla osadzonych, które mają na celu rozpropagowanie idei mediacji, która z każdym rokiem zyskuje na popularności jako alternatywna, pozasądowa forma rozwiązywania sporów.

W trakcie zakończonego Tygodnia Mediacji  na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu oraz Oddziału Zewnętrznego w Medyce  odbyły się spotkania dla osadzonych, które poprowadził Pan Dawid Tarczyński - na co dzień prawnik, który jest stałym mediatorem sądowym i pozasądowym przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Przybliżał on osadzonym zagadnienia związane z mediacją w sposób przystępny oraz ciekawy co miało bezpośrednio wpływ na duże zainteresowanie ze strony skazanych. Posiada bowiem rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie zawodowe w prowadzeniu mediacji cywilnych, karnych i nieletnich. Jest również członkiem Polskiego Centrum Mediacji.
Uczestnicy spotkań mieli możliwość poznać miejsce mediacji w polskim systemie prawa, korzyści jakie płyną z jej stosowania oraz zasady postępowania mediacyjnego na wszystkich jego etapach: od rozpoczęcia mediacji po zawarcie ugody pomiędzy stronami.
Tematyka mediacji jest ważna dla osadzonych gdyż niejednokrotnie ich sytuacja życiowa, lub osobista związana jest z problemami, które można rozwiązać przy pomocy mediatora i tym samym uniknąć konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

Współpraca Służby Więziennej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promowania mediacji u osób pozbawionych wolności jest ważnym elementem procesu readaptacji społecznej osadzonych, poprzez walor edukacyjny. Podejmowane działania mają na celu upowszechnianie wśród skazanych mediacji jako metody polubownego rozstrzygania sporów. Wskazywać mają również na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z poszanowaniem prawa i jednoczesnym podnoszeniem świadomości prawnej oraz społecznej.

 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mjr Marek Rybkiewicz, por. Michał Kindlik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej