W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Przemyślu oddziaływań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przeprowadzono kolejną edycję programu resocjalizacyjnego „Czy warto?”.

W ramach programu osadzeni uczestniczyli w prelekcji oraz spektaklu profilaktycznym pod tytułem „Nad przepaścią” dotyczącym nadużywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Spektakl zaprezentowali aktorzy z Teatru Kurtyna z Krakowa. Przekazane uczestnikom spotkania treści odnosiły się głównie do uświadomienia i obrazowego przedstawienia skutków stosowania alkoholu, narkotyków i dopalaczy jak również nieprzewidywalnych reakcji ludzkiego organizmu, szczególnie po zażyciu dopalaczy. Uczestnicy programu dowiedzieli się także o konsekwencjach prawnych posiadania, rozprowadzania i zażywania tych środków psychoaktywnych. Aktorzy po spektaklu w sposób bardzo dobitny odpowiadali o przykrych skutkach nadużywania używek i przestrzegali o styczności z narkotykami bądź też nadużywaniem alkoholu. Osadzeni bardzo aktywnie uczestniczyli w spektaklu, a wiele zadanych pytań z ich strony i długa dyskusja świadczą o potrzebie prowadzenia tego typu oddziaływań.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Marek Rybkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej