1 marca odbyły się przemyskie uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu reprezentował kierownik działu ochrony – mjr Cyprian Czarniecki.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.
Główne uroczystości rozpoczęły się po południu 1 marca w kościele OO. Karmelitów Bosych gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie  o zmierzchu  na przemyskim  Cmentarzu Wojskowym uczestnicy obchodów w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego spotkali się przy Grobie Nieznanego Żołnierza  gdzie wysłuchano pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów Klubu Garnizonowego. Po wspólnej modlitwie i wygłoszeniu okolicznościowych przemówień odczytano apel poległych i oddano ku czci żołnierzy podziemia antykomunistycznego salwy honorowe.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza.  Należy podkreślić, że wśród patriotów, którzy oddali swoje życie lub zdrowie za niepodległą Polskę są także związani z Przemyślem mjr Władysław Koba i Alicja Wnorowska.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: UM  w Przemyślu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej