W dniu  23 stycznia 2024r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.  W przemyskich uroczystościach wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak. 

Uroczystość odbyła się przy tablicy znajdującej się na zewnętrznej części muru Zakładu Karnego w Przemyślu, gdzie podczas II Wojny Światowej znajdowało się przemyskie getto. Tablica-pominik została ona ufundowana w 1956 r. przez jednego ze świadków mordu jakiego dokonali hitlerowcy w latach 1942-1943, rozstrzeliwując 1580 Żydów. Przez wiele lat, z rożnych względów, miejsce to stało się zapominanie. Jednak w 2016 r. z inicjatywy jednego z przemyślan i przy dużym udziale oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy i osadzonych z naszej jednostki udało się przywrócić mu należyty blask. Obecnie, corocznie odbywają się tam uroczystości upamiętniające tę tragedię. 
Podczas tegorocznych obchodów w miejscu pamięci odmówiona została okolicznościowa modlitwa, a przybyłe  delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze. 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: UM Przemyśl 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej