Każdego roku do jednostek penitencjarnych trafia co raz więcej osób pozbawionych w wieku senioralnym. Skazani ci wymagają innego podejścia niż pozostali osadzeni, uwzględniającego ich wiek oraz związane z nim ograniczenia.

W Zakładzie Karnym w Przemyślu wobec osadzonych 60+ prowadzone są oddziaływania w formie programu readaptacji realizowanego przez psycholog działu penitencjarnego.Program pn „Siłownia Mózgu” ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych skazanych w wieku senioralnym poprzez usprawnienie pamięci słownej, wzroko-przestrzennej, jak również podtrzymanie funkcji językowych, usprawnienia zdolności nazywania.Ćwiczenia, które są zawarte w tym programie mają na celu utrzymać lub poprawić funkcjonowanie procesów wzrokowo-przestrzennych, usprawnić zdolności abstrakcyjnego myślenia, liczenia oraz podtrzymać wcześniej zapamiętane informacje, tak aby w końcowych efekcie zauważalna była poprawa w codziennym funkcjonowaniu uczestników.Bardzo przydatnym narzędziem, które doskonale sprawdza się w tej formie zajęć są puzzle.Ta z pozoru rozrywkowa zabawa jest nieocenionym narzędziem, które pozwala osiągać opisane powyżej cele. Układanie puzzli jest powszechnie stosowanym narzędziem terapeutycznym, rehabilitacyjnym. Sprawdza się także w procesie readaptacji społecznej osób starszych stanowiąc uzupełnienie innych oddziaływań penitencjarnych prowadzonych wobec osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym.
 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: st. szer. Joanna Mendygral

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej