W dniu 23 marca 2023r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca rok 2022, w której  uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Krzysztof Kulczycki

Podczas odprawy omówiono i podsumowano działalność Zakładu Karnego w Przemyślu w 2022 roku oraz przedstawiono działania, które zaplanowano do realizacji w roku 2023.

Wśród omawianych tematów znalazły się wydarzenia minionego roku takie jak pomoc przemyskiej Służby Więziennej dla ogarniętej wojną Ukrainy, prowadzone odziaływania penitencjarne w tym zatrudnienie skazanych, oddziaływania terapeutyczne, realizacja programów readaptacji oraz nauczanie osadzonych. Odniesiono się także do realizowanej w roku ubiegłym polityki w zakresie warunkowych przedterminowych zwolnień oraz Systemu Dozoru Elektronicznego (w tym spraw procedowanych przez komisję penitencjarną). W trakcie odprawy omówiono także realizację działań w zakresie inwestycyjno-remontowym, które były podejmowane na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu oraz Oddziału Zewnętrznego w Medyce. 
Dyrektor Okręgowy podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wysoką jakość realizowanych obowiązków służbowych co przekładało się na pełną realizację celów, które wyznaczone były do realizacji w roku ubiegłym.

Na zakończenie odprawy Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu wyróżnił 6 funkcjonariuszy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy w służbie.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: st. szer. Joanna Mendygral, mjr Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej