W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi opadami śniegu Zakład Karny w Przemyślu skierował do pomocy przy odśnieżaniu miasta grupę osadzonych.

Obfite opady śniegu, które w ostatnich dniach wystąpiły na terenie Przemyśla  spowodowały duże utrudnienia dla mieszkańców miasta. Na prośbę Urzędu Miejskiego w Przemyślu Służba Więzienna skierowała grupę skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Medyce do pomocy przy odśnieżaniu  Osadzeni pod nadzorem wychowawcy oczyścili z zalegającej pokrywy śnieżnej teren Rynku Głównego.
Trwająca od wielu lat współpraca przemyskiej jednostki penitencjarnej z samorządem lokalnym jest realizowana na wielu płaszczyznach  i przynosi pozytywne rezultaty odczuwalne przez mieszkańców miasta.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: UM w Przemyślu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej