Realizując porozumienie zawarte Pomiędzy Nadleśnictwem Krasiczyn i Zakładem Karnym w Przemyślu udało się zrealizować kolejną inicjatywę, która będzie miała pozytywny wpływ na  ekosystem.

W ramach realizacji przez kadrę penitencjarną programu readaptacji pn. „Ziemia – Nasz wspólny dom”   osadzeni wykonali, z materiału dostarczonego przez leśników, 120 drewnianych domków/hoteli dla owadów zapylających, które Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu - ppłk Arkadiusz Skafiriak przekazał na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasiczyn - Pana Przemysława Włodka. 
Owady zapylające mają ogromne znaczenie dla całego ekosystemu. Zapylają prawie 80% roślin, w tym rośliny leśne i uprawne. Owady zapewniają różnorodność biologiczną oraz gwarantują produkcję żywności. To właśnie dzięki nim możemy zjadać owoce, warzywa, a także korzystać z przypraw, ziół czy uprawiać rośliny przemysłowe. Niestety działalność człowieka prowadzi do zmniejszania liczby i różnorodności gatunków dzikich owadów. Dlatego też tego typu, wspólnie podejmowane działania mają ogromne znaczenie dla utrzymania populacji owadów-zapylaczy.

Trwająca od wielu lat współpraca przemyskiej jednostki penitencjarnej z Nadleśnictwem Krasiczyn to także inne inicjatywy. W ramach działań readaptacyjnych osadzeni cyklicznie  usuwają dzikie wysypiska, które co raz częściej powstają na terenach leśnych, pomagają przy pracach związanych z zabezpieczeniem drzew oraz biorą udział w lekcjach ekologii, realizowanych na ścieżkach dydaktycznych, przygotowanych przez leśników.
Wiedza z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska jest ważnym elementem procesu resocjalizacji osób skazanych – którzy dzięki takim praktycznym lekcjom ekologii uczą się dbałości o środowisko naturalne.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia:  mjr Marek Rybkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej