W grudniu bieżącego roku w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych realizowana była zimowa edycja programu resocjalizacyjnego pn. „Można inaczej”.

Program ten jest uzupełnieniem prowadzonych wobec osadzonych oddziaływań terapeutycznych i ma na celu rozwijanie zdolności manualnych oraz wyuczenie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób społecznie akceptowany. Program podzielony jest na cztery edycje, które nawiązują do pór roku. Zimowa edycja to odniesienie do czasu świątecznego stąd pomysł aby osadzeni przygotowali bożonarodzeniowe ozdoby i stroiki. Idea ta doskonale wpisywała się w cel prowadzonego programu.
Jednak to nie wszystko. Kolejnym pomysłem było to aby wykonane przez osadzonych prace zostały w jakiś sposób spożytkowane w szczytnym celu.  Wybór padł na powstające Centrum  Hospicyjno-Opiekuńcze BETANIA w Przemyślu. To tym bardziej zmotywowało  to osadzonych do zaangażowania się w prowadzony program, którego cel rozszerzył się o nowe elementy a mianowicie o wzbudzenie u uczestników poczucia empatii oraz kształtowania wrażliwości na los drugiego człowieka.  

W dniu 16 grudnia 2022 r przekazaliśmy kierownictwu hospicjum kilkadziesiąt ozdób i stroików świątecznych, które trafiły na Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy. Środki finansowe pozyskane z ich sprzedaży zasilą konto hospicjum i zostaną przekazane na cele związane z jego budową.

Przemyska jednostka penitencjarna stara się wspierać hospicjum także na innych płaszczyznach. We wrześniu funkcjonariusze naszej jednostki penitencjarnej wzięli licznie udział w biegu charytatywnym „5 dla hospicjum”. Powyższe inicjatywy zapewne nie są ostatnimi w których weźmie udział kadra Zakładu Karnego w Przemyślu.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: kpt. Izabela Tenus-Rosół

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej