W dniach od 19 - 30 lipca 2021r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu realizowany jest kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. W tej edycji 12 skazanych zdobywa nowe kwalifikacje na kursie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Poza teorią i praktycznymi umiejętnościami, uczestnicy szkolą się również z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

power.jpg

Oprócz zdobycia przez osadzonych konkretnych kompetencji zawodowych rozwija się u nich także umiejętności ogólne, tj. systematyczność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, punktualność, odpowiedzialność za powierzone zadania, konsekwencję w dążeniu do celu czy też nawyk pracy.
Wyposażenie skazanych w nowe umiejętności zawodowe ma na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej po zakończeniu kary, a tym samym szansy na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Dla uczestników szkolenia to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodach najczęściej poszukiwanych przez pracodawców. POWER jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i występujące tam deficyty pracowników posiadających określone kwalifikacje.

tekst: st.szer. Joanna Mendygral

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej