W ramach realizacji kolejnej edycji programu readaptacji społecznej z zakresu ochrony środowiska „Ziemia nasz wspólny dom” oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Przemyślu i kierownictwem Nadleśnictwa Krasiczyn grupa osadzonych brała udział w porządkowaniu terenów leśnych.

Jak co roku realizując kolejną edycję programu resocjalizacyjnego z zakresu ochrony środowiska, skierowaliśmy osadzonych do prac porządkowych terenów leśnych, które z uwagi na bezmyślność człowieka ulegają degradacji stając się niechlubną wizytówką naszego regionu. Ponadto osadzeni usuwali także stare zabezpieczania drzew, które naruszone przez upływ czasu wymagały demontażu. Po zakończeniu prac porządkowych skazani wzięli udział w praktycznej lekcji ekologii dzięki której mogli zapoznać się problematyką ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii. Zajęcia edukacyjne odbyły się na ścieżce dydaktycznej, która w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z ekosystemem leśnym. Tego typu działania prowadzone przede wszystkim w formie praktycznych lekcji są dla skazanych najlepszym nośnikiem wiedzy z zakresu ekologii i jednocześnie stanowią nieoceniony wkład w poprawę estetyki terenów leśnych, które dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy przemyską Służbą Więzienną z Lasami Państwowymi odzyskują swój pierwotny obraz.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mjr Marek Rybkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej