W dniu 3 marca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora jednostki mjr. Arkadiuszowi Skafiriakowi.

Z dniem 1 marca Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu mjr. Arkadiusza Skafiriaka. Przekazanie obowiązków odbyło się podczas uroczystej odprawy służbowej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie - płk. Marka Grabka.
W trakcie odprawy  miało także miejsce uroczyste pożegnanie dotychczasowego Dyrektora jednostki ppłk. Artura Białego. Mjr Arkadiusz Skafiriak od początku swojej służby jest związany z Zakładem Karnym w Przemyślu, gdzie przez ostatnie lata pełnił służbę na stanowisku kierownika działu penitencjarnego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej