W dniu 21 kwietnia 2023 r. 6 osadzonych pod nadzorem wychowawcy porządkowała tereny leśne w ramach inicjatyw związanych ze Światowym Dniem Ziemi.

Były to kolejne działania przemyskiej Służby Więziennej w zakresie edukacji ekologicznej skazanych.  
Osadzeni w ramach programu readaptacji społecznej pn. „Ziemia - nasz wspólny dom”, realizowanego we współpracy z Nadleśnictwem Krasiczyn, porządkowali teren gminy Zielonka usuwając dzikie wysypiska, które, niestety skutecznie, obniżają walory krajobrazowe tych terenów jednocześnie powodując degradacje lokalnego ekosystemu.
Wiele zebranych odpadów znajdowało się w sąsiedztwie licznych szklaków turystycznych stanowiących wizytówkę turystyczną Pogórza Przemyskiego.

W ramach podjętych działań udało się zebrać ponad tysiąc litrów odpadów.
Ponadto osadzeni biorący udział w programie mieli okazję zdobyć wiedze na temat szeroko pojętej ekologii oraz przekonać się na własne oczy jakie zagrożenia dla środowiska mogą nieść nieodpowiedzialne zachowania ludzi.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mjr Marek Rybkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej