Podczas uroczystości Zakład Karny w Przemyślu reprezentował Zastępca Dyrektora – ppłk Jacek Szlachcic.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny, która została odprawiona w Archikatedrze Przemyskiej. Następnie pochód złożony z mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, służb mundurowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych przemaszerował pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, gdzie złożone zostały wiązanki w celu uczenia pamięci jednego z twórców niepodległości Polski. Kolejnym miejscem na trasie pochodu była tablica poświęcona marszałkowi. Na końcu uczestnicy udali się pod pomnik Orląt Przemyskich gdzie odbyła się główna część uroczystości. Po okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele przemyskich władz, organizacji oraz służb mundurowych złożyli wiązanki w celu upamiętnienia 11 listopada 1918 r.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Pana Łukasza Solskiego 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej