Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – mjr Arkadiusz Skafiriak wziął udział w uroczystszych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęła msza świętą w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych, która odbyła się w przemyskiej Archikatedrze. Oprócz władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji i harcerzy wzięli w niej udział licznie przybyli mieszkańcy Przemyśla. Po mszy uroczysty pochód przemaszerował na Wzgórze Zamkowe pod kamień-pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyła się główna cześć obchodów. Po okolicznościowych przemówieniach, na  zakończenie uroczystości, delegacje złożyły przed pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja  była pierwszym w Europie i drugim na świecie nowoczesnym aktem prawnym regulującym ustrój państwa. Pomimo wielu zawirowań polityczno-społecznych tego okresu i stosunkowo krótkim okresem jej obowiązywania, konstytucja 3 Maja po dzień dzisiejszy jest traktowana jako jedno z najważniejszych osiągnieć ówczesnej Polski mającym  na celu zachowanie niezależności i tożsamości narodowej przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju polityczno-gospodarczego naszego kraju.

 

Tekst:mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: Urząd Miasta Przemyśla 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej