W dniu 1 września 2023 r. odbyły się uroczyste obchody 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji poległych podczas  II wojny światowej koncelebrowana w przemyskim kościele O.O. Karmelitów Bosych.
Dalsze uroczystości z udziałem Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej - Pani Anny Schmidt, przedstawicieli władz województwa, powiatu i miasta, kombatantów, służb mundurowych, harcerzy, mieszkańców Przemyśla oraz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych,  w tym pocztu Zakładu Karnego w Przemyślu, odbyły się na przemyskim cmentarzu wojskowym przy grobie Nieznanego Żołnierza.
W uroczystościach wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu ppłk Arkadiusz Skafiriak, który reprezentował funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki penitencjarnej. Po zakończeniu okolicznościowych przemówień oraz odczytaniu Apelu Poległych delegacje złożyły okolicznościowe wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

tekst: mjr Piotr Pijanowski
zdjęcia:  UM w Przemyślu 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej