W tym roku po raz pierwszy w dniu 8 lutego obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Święto to nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych. 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się fundamentem więziennictwa w  niepodległej Rzeczypospolitej.

Nowe święto stało się także okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Przemyślu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Medyce. Uroczystość rozpoczęła uroczysta odprawa, w trakcie której Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak nawiązał do chlubnych tradycji Straży Więziennej. Następnie odbyła się ceremonia wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe, które funkcjonariusze otrzymali w ramach ustawowego wyróżnienia. 

W korpusie chorążych awansowano 8 funkcjonariuszy, w tym 6 na nowy stopień nadawany od tego roku -  chorążego sztabowego Służby  Więziennej.

W korpusie podoficerskim awanse otrzymało 19 funkcjonariuszy.

Dyrektor przemyskiej jednostki ppłk Arkadiusz Skafiriak oraz Zastępca Dyrektora – ppłk Jacek Szlachcic pogratulowali wszystkim wyróżnionym funkcjonariuszom oraz życzyli dalszych sukcesów w służbie.

Mówiąc o tradycji i historii Służby Więziennej nie można zapomnieć także o jej współczesnym wymiarze. Służba Więzienna jest nowoczesną formacją umundurowaną i uzbrojoną której celem jest wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw a także readaptacja społeczna osób skazanych. W codziennej służbie około 30 tysięcy  funkcjonariuszy i pracowników wspiera nowoczesna technologia co ma wpływ na bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: st. szer. Joanna Mendygral

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej