Każdego roku wiosną z inicjatywy hospicjów w całej Polsce odbywają się zbiórki, których znakiem rozpoznawczym są żółte żonkile, wręczane przez wolontariuszy w zamian za datki. Celem akcji jest zbiórka na rzecz podopiecznych hospicjów, ludzi cierpiących, a także zwrócenie uwagi na ideę opieki hospicyjnej.

W tym roku, już po raz VIII, odbyły się Przemyskie Pola Nadziei, których organizatorem jest Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie. Kampania ta ma na celu pozyskanie środków finansowych na dokończenie budowy Centrum Hospicyjno – Opiekuńczego „Betania”, kótre powstaje w Przemyślu.

Osadzeni przebywający w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Przemyślu również włączyli się w tak szczytną akcję i w ramach programu readaptacji społecznej ” Można inaczej” własnoręcznie wykonywali żonkile z bibuły, które następnie przekazano stowarzyszeniu. Środki finansowe, zebrane w ramach akcji, zasilą konto hospicjum i przyczynią się do jego otwarcia.
Nie jest to pierwsza inicjatywa, w którą funkcjonariusze  przemyskiej jednostki penitencjarnej angażują osadzonych. W grudniu ubiegłego roku skazani w ramach prowadzonych oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych przygotowali stroiki świąteczne, które zostały przekazane dla hospicjum w celu sprzedaży ich na Przemyskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Tego typu pomoc aktywizuje osadzonych do podejmowania działań, które mają na celu budowanie u nich poczucie empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości na los drugiego człowieka dotkniętego niejednokrotnie nieuleczalną chorobą. Stanowi ponadto także  ważny element w zakresie prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakresie przeciwdziałania prokryminalnym postawom u skazanych.

Tekst i zdjęcia:  st.szer. Joanna Mendygral 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej