Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – ppłk Arkadiusz Skafiriak spotkał się z Panem Markiem Kawińskim – prezesem firmy KAW-MET w celu podpisania aneksu do umowy o odpłatnym zatrudnieniu skazanych.

Przemyska jednostka penitencjarna od prawie 2 lat współpracuje z firmą KAW-MET kierując osadzonych do pracy odpłatnej na rzecz tego kontrahenta. Początkowo umowa obejmowała skierowanie do zatrudnienia jedynie 2 osadzonych. Z biegiem czasu współpraca jednak rozszerzała się czego skutkiem było zwiększanie liczby osadzonych,  którzy pracują w tej pod przemyskiej firmie.
Podpisany ostatnio aneks do umowy pozwala skierować do pracy nawet 30 skazanych.
Osadzeni pracujący w firmie KAW-MET wykonują prace przy  odlewach żeliwnych: wkładów kominkowych, obciążeń, części przemysłowych oraz odlewach artystycznych  dzwonów.

Rozwój współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Przemyślu a firmą KAW-MET był możliwy  dzięki wysoko ocenianej przez kierownictwo firmy pracy osadzonych. Ponadto jest on przykładem tego jak duże jest zapotrzebowanie na pracę skazanych co wpisuje się w realizację Programu „Praca dla więźniów”.  Podpisany aneks ma także pozytywne skutki dla procesu resocjalizacji ponieważ pozwala pracującym osadzonym spłacać zobowiązania finansowe wobec państwa jak też wyposażać ich w nowe umiejętności zawodowe. Dodać należy, że niektórzy skazani mogą także  liczyć na zatrudnienie  u tego kontrahenta po zakończeniu odbywania kary.

 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski 
Zdjęcia: st  szer. Joanna Mendygral

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej