W ostatnich dniach osadzeni z Zakładu Karnego w Przemyślu pod nadzorem przemyskiej Straży Miejskiej po raz kolejny usuwali dzikie wysypiska śmieci na terenie Przemyśla.

Na terenie Przemyśla corocznie powstaje wiele dzikich wysypisk śmieci. Wpływają one negatywnie na wizerunek miasta jak też na lokalny ekosystem. Ludzie wyrzucają odpady w miejscach, gdzie nie ma monitoringu miejskiego, dlatego też nie mogą one znajdować się pod stałym nadzorem służb. Jedyną metodą jest sprzątanie tych miejsc i tutaj Służba Więzienna kieruje osadzonych, którzy nieodpłatnie wykonują prace porządkowe. Podczas akcji uporządkowano m.in. brzegi Sanu  oraz tereny znajdujące się nieopodal miejskich obiektów rekreacyjnych. W sumie zebrano 120 worków śmieci (ok 14 000 litrów) i 4 duże kontenery. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że akcja porządkowania miasta zbiegła się z obchodzonym corocznie Dniem Sprzątania Świata co miało także walor edukacyjny dla biorących w niej udział skazanych. 
Działania podejmowane przez administrację Zakładu Karnego w Przemyślu wpisują się w szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym, a jej wymierne efekty mają wpływ na poprawę estetyki miasta, co docenić mogą zarówno mieszkańcy Przemyśla jak też osoby je odwiedzające.

O akcji pisały także lokalne media: https://przemysl.naszemiasto.pl/wiezniowie-z-zakladu-karnego-w-przemyslu-pomagaja-sprzatac/ar/c1-9014049

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: UM Przemyśl 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej