W ostatnich dniach osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Medyce Zakładu Karnego w Przemyślu po raz kolejny sprzątali teren miasta Przemyśla.

W ostatnim czasie  w pogodzie przeważała wiosenna aura, która  ujawniła także wielkie ilości śmieci  zalegające w mniej uczęszczanych miejscach Przemyśla.  Dlatego też w ramach cyklicznych działań  jakie podejmuje administracja Zakładu Karnego w Przemyślu we współpracy z samorządem lokalnym, do prac porządkowych po raz kolejny skierowano osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Medyce. Skazani, pod nadzorem funkcjonariusza, przez ponad 2 tygodnie sprzątali  śmieci oraz usuwali dzikie wysypiska m.in. w rejonie rzeki San.
Na terenie Przemyśla corocznie powstaje wiele dzikich wysypisk śmieci. Wpływają one negatywnie na wizerunek miasta jak też na lokalny ekosystem. Ludzie wyrzucają odpady w miejscach, gdzie nie ma monitoringu miejskiego, dlatego też nie mogą one znajdować się pod stałym nadzorem służb. Jedyną metodą jest sprzątanie tych miejsc i tutaj Służba Więzienna kieruje osadzonych, którzy nieodpłatnie wykonują prace porządkowe..

Działania podejmowane przez administrację Zakładu Karnego w Przemyślu wpisują się w szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym, a jej wymierne efekty mają wpływ na poprawę estetyki miasta, co docenić mogą mieszkańcy Przemyśla jak też osoby odwiedzjące to miasto.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: kpr. Krzysztof Baran

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej