Od samego początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Przemyślu włączyli się aktywnie w pomoc dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

W ramach podjętych przez Służbę Więzienną działań udało się wejść w kontakt z organizacjami charytatywnymi ze Szwecji oraz Niemiec, dzięki czemu od prawie 3 tygodni do Przemyśla docierają transporty z pomocą humanitarną. Nasi funkcjonariusze koordynują na miejscu wyładunek pomocy oraz jej dystrybucję.

Dotychczas udało nam się pozyskać ponad 140 ton pomocy rzeczowej na którą składają się przede wszystkim: żywność, woda, odzież, koce, artykuły higieniczne, medykamenty oraz zabawki. Dary trafiają bezpośrednio na Ukrainę (koleją), do szpitala polowego w Drohobyczu, do Centrum humanitarnego ds. uchodźców w Przemyślu, do szkół, które kwaterują u siebie uchodźców oraz do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy gdzie pomoc przekazywana jest bezpośrednio do ukraińskich więzienników skoszarowanych w jednostkach penitencjarnych na Ukrainie oraz ich rodzin.

Ponadto administracja Zakładu Karnego w Przemyślu codziennie kieruje do pomocy kilkunastu osadzonych, którzy pomagają m.in. w Centrum Recepcyjnym w Medyce oraz w Centrum Humanitarnym w Przemyślu.
Ten drugi obiekt został utworzony na terenie dawnego marketu o powierzchni 12000 metrów kwadratowych i
teraz znajdują się tam:

strefy noclegowe dla 600 osób
strefy oczekiwania na transport,
strefa wydawania i spożywania posiłków,
strefa wydawania środków higienicznych i kosmetycznych dla dorosłych i dzieci,
punkt sanitarny,
duża strefa przyjmowania darów,
punkt z karmą dla psów i zwierząt.

W centrum na co dzień pomagają wolontariusze, harcerze, funkcjonariusze służb mundurowych w tym Służby Więziennej. Natomiast skazani kierowani do Centrum zajmują się segregacją darów oraz ich przeładunkiem na ciężarówki odjeżdżające na Ukrainę.

Dodać należy, że Służba Więzienna pomaga także w organizacji miejsc czasowego zakwaterowania dla uchodźców na terenie Niemiec. Dotychczas udało się pomóc w ten sposób 120 osobom (matki z dziećmi), które znalazły schronienie u niemieckich rodzin.

Dopóki będzie taka potrzeba będziemy angażować się w działania humanitarne, gdyż pomoc drugiemu człowiekowi wpisuje się w misję naszej Służby.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski, kpt. Piotr Warszakowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej