Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W dniach 29 – 30 kwietnia 2021r. grupa osadzonych z przemyskiej jednostki penitencjarnej wraz z wychowawcami oraz strażą leśną i stażystą z nadleśnictwa, na podstawie porozumienia Zakładu Karnego z Nadleśnictwem Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, przeprowadziła dwudniową akcję sprzątania lasu. W czwartek od godziny 10.00 do 14.30 oraz piątek od 9.00 do 12.00 z wielkim zapałem i chęciami, zaopatrzeni w zielone worki oraz rękawiczki sprzątali las w leśnictwie Korytniki, wzdłuż drogi szutrowej na Krasice. Pracowali w drzewostanach iglastych i liściastych. Obszar tego lasu sprzątali z różnego rodzaju odpadów ( butelek szklanych i plastikowych, plastiku, papierków, metalu, gum itp.). Podczas wykonywanej pracy leśnik opowiadał o funkcjach lasu, gatunkach drzew i zwierząt, o tym jak dla ludzi ważny jest las i przyroda.

Przy okazji sprzątania była możliwość zobaczenia tropów żubra, co jest nie lada rzadkością na terenie Pogórza Przemyskiego.


Opracowanie: mjr Marek Rybkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej