W dniu 4 listopada na terenie przemyskiego zakładu karnego gościliśmy grupę studentów III roku kierunku – bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Studenci zostali zapoznani ze specyfiką służby w Służbie Więziennej. Mieli także  okazję zobaczyć w praktyce na czym polega praca poszczególnych pionów służby – penitencjarnego, ochrony oraz terapeutycznego. Nawiązując do specjalizacji studiów, szczegółowo przedstawiono im podstawowe zadania realizowane przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz praworządnym i humanitarnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności.
Przyszli absolwenci przemyskiej uczelni mieli także możliwość zapoznać się z ofertą pracy w Służbie Więziennej wraz ze wszystkimi przywilejami jakie niesie za sobą podjęcie służby w naszej formacji.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony naszych gości o czym świadczyć może ilość pytań dotyczących specyfiki służby ale też procedur związanych z naborem, korzyści na jakie mogą liczyć w przypadku założenia munduru funkcjonariusza Służby Więziennej oraz możliwości rozwoju zawodowego.
W trakcie rozmów część osób podkreślało, że wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w formacjach mundurowych w tym w Służbie Więziennej.    

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej