W dniach 16-18.06.2023 r., funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przemyślu brali udział w szkoleniu wojskowym przeprowadzonym przez żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie wojskowe  stanowi realizację porozumienia zawartego w dniu 30 września 2022 roku przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia współdziałania i współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej i Służbą Więzienną.
Celem szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Przemyślu do wsparcia działań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz do wykonywania zadań obronnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
W trakcie szkolenia, żołnierze WOT omówili m. in. zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych (medycyna pola walki) sposoby identyfikacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych, podstawowe informacje dotyczące rodzajów i ogólnej budowy min wojsk w tym zagadnienia z zakresu rozpoznania inżynieryjno-saperskiego. Ponadto szkolenie obejmowało wybrane aspekty maskowania taktycznego, zasady ochrony  obiektów i osób oraz poruszanie się po terenie z wykorzystaniem map topograficznych.

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej