Skazani przebywający w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych lub substancji psychotropowych Zakładu Karnego w Przemyślu angażują się w wiele istotnych inicjatyw.

Osadzeni z oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych lub substancji psychotropowych Zakładu Karnego w Przemyślu aktywnie włączyli się w akcję „Biała Wstążka”. Jest ona największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, prowadzona jest już w ponad 55 krajach. Jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Pacjenci wykonali serię plakatów, przez które wyrażali swój osobisty sprzeciw wobec przemocy. Ich prace zostały zaprezentowane na uroczystej Gali w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, która wieńczyła kampanię „Biała wstążka”.

Ponadto wykonali ozdoby świąteczne, które zostały przekazane na cele charytatywne Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Przemyślu. Włączenie się w tego typu inicjatywy stanowi ważny element terapii. W ten sposób pacjenci oddziału terapeutycznego mogą uczyć się w jaki sposób realizować społecznie pożądane postawy i uwrażliwiają się na potrzeby innych ludzi.
 

tekst i zdjęcia: por. Izabela Tenus-Rosół

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej