W dniu 7 listopada 2022 r. Wiceminister Sprawiedliwości – Pan Marcin Warchoł uczestniczył w otwarciu Ośrodka Kuratorskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu.

W uroczystości uczestniczyli także Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu, Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, oraz kuratorzy sądowi. Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie - ppłk Krzysztof Kulczycki oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – mjr Arkadiusz Skafiriak

Ośrodek Kuratorski jest placówką o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez Sądy w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zadaniem ośrodków jest wdrażanie nieletnich do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, a także budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień. Ponadto Ośrodek prowadzi także  działalność profilaktyczną, a dokładnie profilaktyczno-objawową, która polega na interwencji wychowawczej obejmującej dzieci i młodzież, zdradzające wstępne objawy wykolejenia społecznego.
Warunki oddziaływania wychowawczego w ośrodku kuratorskim pozwalają nie tylko na intensywniejszą pracę z nieletnim niż w wypadku zwykłego nadzoru, lecz także na bardziej indywidualne podejście w traktowaniu wychowanka, w czym realizuje się bardzo ważna zasada podmiotowego traktowania nieletniego.
Zajęcia z uczestnikami prowadzą kierownik ośrodka oraz rodzinni kuratorzy zawodowi i społeczni.

Obecnie w Polsce działa ponad 140 Ośrodków Kuratorskich. Przemyski Ośrodek jest 5 w województwie Podkarpackim. 

tekst: mjr Piotr Pijanowski
zdjęcia: mjr  Piotr Pijanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej