W dniu 27 października 2022 r. Zakład Karny w Przemyślu odwiedzili uczniowie maturalnych klas Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Spotkanie podzielone było na dwie części.

Pierwsza miała charakter lekcji profilaktycznej podczas której uczestnicy zostali zapoznani z zagrożeniami z jakimi mogą spotkać się osoby w ich wieku (eksperymentowanie z alkoholem, narkotykami, dokonywanie niewłaściwych wyborów, niejednokrotnie pod wpływem presji środowiska rówieśniczego), a które mogą w konsekwencji wpłynąć negatywnie na ich późniejsze życie.
Druga część spotkania polegała na zapoznaniu młodzieży ze specyfiką służby w naszej formacji w związku planowaniem przez nich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie przedstawili gościom pozytywne aspekty wynikające z zostania funkcjonariuszem Służby Więziennej, przywileje na które mogą liczyć oraz możliwości rozwoju zawodowego.
W trakcie wizyty uczniowie mieli okazję zobaczyć na własne oczy na czym polega praca w poszczególnych pionach służby ze szczególnym uwzględnieniem działów: ochrony penitencjarnego oraz terapeutycznego. Ponadto szczegółowo omówiono główne zadania realizowane przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz praworządnemu i humanitarnemu wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Specyfika służby w naszej formacji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, w którego trakcie zadawali oni wiele pytań odnoszących się do codziennych obowiązków wykonywanych przez funkcjonariuszy. W grupie naszych gości było kilka osób, które zadeklarowały, że po ukończeniu szkoły mają zamiar zasilić szeregi Służby Więziennej.
 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej