W dniu 28 marca 2022 r na terenie przemyskiej jednostki odbyło się spotkanie robocze kadry penitencjarnej z Kuratorską Służbą Sądową Okręgu Przemyskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Agnieszkę Puchalską – Zastępcę Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu mjr. Arkadiusza Skafiriaka.  

Wzięli w nim udział wychowawcy pełniący służbę w przemyskiej jednostce  oraz kuratorzy sądowi i aplikanci kuratorscy Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło uściślenia zasad wzajemnej współpracy. Kadra penitencjarna poznała niektóre aspekty pracy kuratorskiej, m.in. techniczną stronę sporządzania wywiadów środowiskowych, zasady realizacji w praktyce zapisów art. 164 kodeksu karnego wykonawczego oraz  zasady udzielania pomocy postpenitencjarnej przez kuratorów. Ponadto zostały przedstawione wzajemne oczekiwania mające na celu usprawnienie wzajemnej, wysoko ocenianej przez obie strony współpracy.
Na zakończenie spotkania kuratorzy mieli możliwość poznania codziennego funkcjonowania jednostki penitencjarnej, warunków odbywania kary przez osoby pozbawione wolności  a także bazy do prowadzenia odziaływań penitencjarnych i  terapeutycznych. Wizyta kuratorów przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze. Spotkanie miało charakter szkolenia dla obydwóch stron i było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Tekst i zdjęcia:  mjr Piotr Pijanowski:

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej