W dniu wczorajszym na terenie przemyskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części.

Pierwsza część była lekcją profilaktyczno-wychowawczą w trakcie której funkcjonariusze działu penitencjarnego, terapeutycznego oraz ochrony przedstawili uczniom zagrożenia na jakie są szczególnie narażeni w wieku szkolnym oraz jak takich zagrożeń unikać. Dużą uwagę poświęcono konsekwencjom eksperymentowania młodzieży ze środkami odurzającymi, co jak pokazują statystyki, ma często początek już w okresie szkolnym. Kadra penitencjarna przedstawiała uczniom  historie osadzonych młodocianych, którzy są obecnie pacjentami oddziału terapeutycznego przemyskiego zakładu karnego. Ponadto kolejnym  elementem lekcji było uświadomienie uczniom jak w łatwy sposób można wejść w konflikt z prawem, co często jest konsekwencją nieodpowiedzialnych decyzji, których efekty rzutują później na ich życie oraz życie ich bliskich przez długie lata.  Podczas lekcji staraliśmy się przekazać naszym gościom pozytywne wzorce funkcjonowania, dzięki którym mogą oni realizować swoje cele życiowe  w sposób akceptowany społecznie.
Podczas drugiej części spotkania zapoznano młodzież z możliwościami jakie daje rozpoczęcie służby w naszej formacji, w tym z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
Uczniowie  zapoznali się także ze strukturą oraz funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Przemyślu, porządkiem wewnętrznym  jednostki oraz mogli zobaczyć jakim sprzętem dysponują funkcjonariusze Służby Więziennej.

Wizyta uczniów była już drugim w tym miesiącu spotkaniem z młodzieżą. W dniu 17 maja 2022 r. w naszej jednostce odbyło się spotkanie ze studentami socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu.

Tekst i zdjęcia: mjr  Piotr Pijanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej