W dniu 21.06.2022 r. przemyską jednostkę penitencjarną wizytował wiceminister sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W spotkaniu brał udział także mjr Konrad Łożański – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, który reprezentował  Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.
W trakcie wizyty Dyrektor jednostki – mjr Arkadiusz Skafiriak zapoznał Ministra z prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi i terapeutycznymi oraz wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników, wykonujących obowiązki służbowe w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.
Dyrektor naszej jednostki przedstawił również panu Ministrowi wszelkie działania i zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników przemyskiej jednostki w pomoc dla uchodźców z Ukrainy bądź pomoc przekazaną za wschodnią granicę. Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie przekazaliśmy ponad 110 ton darów, w tym żywność, środki medyczne, środki czystości, chemia gospodarcza i odzież.
Podczas pobytu Minister Warchoł zwizytował również oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz jeden z oddziałów mieszkalnych.
Na koniec pan Minister podkreślał rolę Służby Więziennej jaką pełni w systemie bezpieczeństwa państwa podkreślając profesjonalizm i jakość wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Przemyślu.

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej