W dniu 11 maja 2023 r. gościliśmy grupę studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wizyta studentów miała na celu zapoznanie ich z rodzajami działalności kulturalno-oświatowej, które są realizowane w jednostkach penitencjarnych. Młodzież miała okazję zapoznać się z rodzajami zajęć kulturalno-oświatowych realizowanych w przemyskim zakładzie karnym oraz tym jaki mają one wpływ na prowadzone oddziaływania penitencjarne. Ponadto nasi goście mogli zobaczyć przykłady twórczości własnej osadzonych. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie  omówili praktyczne sposoby realizacji zajęć mających na celu aktywizację osadzonych, zabezpieczenie ich czasu wolnego oraz przykłady udziału skazanych w konkursach i wydarzeniach realizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Druga część spotkania poświęcona była działaniom promocyjno-rekrutacyjnym do Służby Więziennej. Studenci, którzy uczestniczyli w spotkaniu już w przyszłym roku staną się absolwentami uczelni i będą podejmować decyzję dotycząca wyboru zawodu. Część z nich już dziś deklarowało, że chce związać swoją przyszłość ze służbą w naszej formacji dlatego też udzialiśmy wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania  dotyczące m.in. zasad rekrutacji, wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego oraz przywilejów jakie niesie założenie munduru funkcjonariusza Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej