W ostatnich dniach 8 skazanych pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, w ramach realizowanego programu readaptacji pn. „Zwierzę na swoim”, prowadziło prace na rzecz schroniska.

Tym razem  osadzeni wykonali chodniki na wybiegach dla psów , które w porze deszczów zabezpieczą biegające po wybiegach zwierzęta przed kałużami i błotem a także ułatwią opiekunom dotarcie z pożywieniem do każdego boksu. Prace te są szczególnie  ważne w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym.

Udzielona pomoc wpisuje  się w szeroko rozmieniany proces społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności gdyż uczy skazanych empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości na los zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. Udzielone schronisku w Orzechowcach wsparcie zbiegło się z obchodzonym w dniu 4 października Światowym Dniem Zwierząt.

Współpraca Zakładu Karnego w Przemyślu ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach trwa już wiele lat. W tym czasie podejmowano wiele inicjatyw, które przynosiły obopólne korzyści zarówno dla schroniska jak też dla prowadzonych wobec osadzonych oddziaływań penitencjarnych.

 

Tekst: mjr Piotr Pijanowski 
Zdjęcia: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej